проф. ИЛИЯ ВАКАРЕЛОВ

С много тъга и болка споделяме, че ни напусна проф. Илия Вакарелов - дългогодишен преподавател по декоративна дендрология!

Проф. Вакарелов е роден през 1940 г. Завършва специалност "Озеленяване" (сега "Ландшафтна архитектура" през 1966 г. От 1971 до 2009 г. преподава дисциплината "Декоративна дендрология". През 1980 г. е избран за доцент, а от 2002 г. е професор по декоративна дендрология. През периода 1983-1987 г. е заместник-декан на факултет "Горско стопанство и озеленяване", а през 1989-1993 г. е ръководител на катедра Дендрология при Висшия лесотехнически университет.

Проф. Вакарелов работеше в областта на екологията и морфологията на декоративните дървесни видове, установяване на дендрофлористичното разнообразие в различни паркови обекти, оценка на интродукцията на различни дървесни и храстови видове, влиянието на екологическите фактори в градска среда върху състоянието на декоративните дървесни и храстови видове, фитонцидната активност на дървесните растения и използването им като декоративни, както и за борба с фитопатогенните микроорганизми.

Особено интересна и задълбочена е 22 годишната изследвателска работа върху биосиметричните и биоцикличните явления при растенията, за което през 2001 г. му е присъдена научната степен „доктор на селскостопанските науки“.
Проф. Вакарелов е един от пионерите в прилагането на дендрохронологията при изучаването на реакцията на дървесните видове.

Освен учебниците по декоративна дендрология, които ни остави проф. Вакарелов особено ценна е книгата, на която той е един от авторите - “Биологични основи на паркоустройството”.
Ще ни липсва проф. Вакарелов с неговата добронамереност, с готовността винаги да помогне, с неговите задълбочени и многостранни познания и опит, от които са се ползвали много студенти, колеги и приятели!

Поклон пред светлата памет на човека и преподавателя проф. Илия Вакарелов!
Сбогом, Професоре!

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...