Дейности

Ние, в Съюза на ландшафтните архитекти, обичаме да се съчетаваме полезното с приятното и често правим партита след събрания,...

Съюзът на ландшафтните архитекти редовно провежда събрания за решаване на важни за професията въпроси. Поне веднъж годишно се...

Изложбите на проекти, фотографии и картини, свързани с природната среда, ландшафтите в България и планирането на градската...

СЛА непрекъснато организира самостоятелно или съвместно с други организации семинари, лекции и обучения на професионални теми...

Съюзът на ландшафтните архитекти подготвя и издава различни книги, сборници и брошури, чрез които популяризира ландшафтната...

Това са дейности за повишаване на общественото самосъзнание и за насочване на вниманието на общността към важни проблеми,...

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...