СЛА – асоцииран член на CIVILSCAPE

От началото на тази година нашият съюз (СЛА) се присъедини към CIVILSCAPE като асоцииран член.
CIVILSCAPE е международна асоциация на организации на гражданското общество. Това са неправителствени организации (НПО), които посвещават своята работа на опазването на ландшафта, неговото управление и планиране, в съответствие с Европейската конвенция за ландшафта (Флоренция, 20 октомври 2000 г.). Организацията е посветена на създаването на благоприятна среда за гражданските организации, тяхното документиране, укрепване на инфраструктурата в гражданския сектор, и насърчаване на сътрудничеството, както между гражданските организации, така и между гражданските организации, политическите или административните органи и други участници, за напредъка на общественото благо в Европа и извън нея.
CIVILSCAPE е основана 2008 г. от EFLA и други неправителствени организации, посветени на ландшафта. Организацията израства бързо и се опитва да сложи тежест по въпросите на ландшафта на европейско ниво. CIVILSCAPE мрежата включва няколко професионални организации, сред тях са и национални сдружения на ландшафтни архитекти, като тези на Естония, Италия, Унгария, Латвия, Румъния и Испания.
Организациите-членки на IFLA Europe могат да кандидатстват за асоциирано членство на CIVILSCAPE. Тъй като IFLA Europe е член на организацията, асоциираното членство на СЛА е без членски внос, но включва (с изключение активното право на глас) всички други права на своите членове.
Ползи от членството:
Членството в CIVILSCAPE прави СЛА част от влиятелна, установена и добре позната мрежа от съмишленици - организации на гражданското общество. Осигурява достъп до професионален секретариат, чиито приоритети са задвижвани изцяло от организациите, членуващи в CIVILSCAPE. Членството дава право на всяка приета организация - член да:
• научи повече за останалите организации в мрежата с подобни интереси;
• включване в дневния ред, работната програма и бъдещи насоки на CIVILSCAPE;
• участие в инициативи на CIVILSCAPE, включително работни групи;
• иницииране и утвърждаване на политически декларации;
• получаване на информация и съвети от CIVILSCAPE;
• поддържане на връзка с организации, администрации и университети от цяла Европа чрез дъщерните мрежи на CIVILSCAPE - UNISCAPE и RECEP-ENELC;
• представя CIVILSCAPE като член - организация на местно, регионално или национално ниво.
CIVILSCAPE заедно с UNISCAPE (http://www.uniscape.eu/ ) и RECEP-ENELC (http://www.recep-enelc.net/ ) образуват Европейска Ландшафтна Мрежа (European Landscape Network, http://www.eurolandscape.net/ ) на организации и институции, посветени на опазване, управление и планиране на ландшафта. С други думи Европейската Ландшафтна Мрежа е обединение на гражданските организации, университетите и местните и регионалните власти, за насърчаване прилагането на Европейската конвенция за ландшафта.
Асоциираното членство на СЛА в CIVILSCAPE бе осъществено благодарение на любезното съдействие на Dirk Gotzmann, директор на организацията и добрата воля и съгласието на УС на СЛА.
СЛА в уебсайта на CIVILSCAPE:
http://www.civilscape.eu/civilscape/content/en/members/pages/1408802330.xml
IFLA Europe приема за свои членове само по една професионална организация от държава, тази която представя професията Ландшафтен архитект на национално ниво. За разлика от IFLA Europe, CIVILSCAPE е с по-широки граници. Нейни членове могат да бъдат повече организации от съответната държава, посветени на ландшафта.
CIVILSCAPE има четири организации-членове от България: СЛА, Plants Places People; Sand Glass Foundation (SGF) и Union of Parks & Landscape Specialists in Bulgaria:
http://www.civilscape.eu/civilscape/content/en/members/index_BG.php?jid=...
Повече информация за дейността на CIVILSCAPE можете да намерите на уебсайта на организацията и на страницата във Фейсбук:
http://www.civilscape.eu/civilscape/content/en/organisation/startseite.h...
https://www.facebook.com/civilscape

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...