Дейности

Изложбите на проекти, фотографии и картини, свързани с природната среда, ландшафтите в България и планирането на градската...

Това са дейности за повишаване на общественото самосъзнание и за насочване на вниманието на общността към важни проблеми,...

Ние, в Съюза на ландшафтните архитекти, обичаме да се съчетаваме полезното с приятното и често правим партита след събрания,...

Съюзът на ландшафтните архитекти подготвя и издава различни книги, сборници и брошури, чрез които популяризира ландшафтната...

СЛА непрекъснато организира самостоятелно или съвместно с други организации семинари, лекции и обучения на професионални теми...

Съюзът на ландшафтните архитекти редовно провежда събрания за решаване на важни за професията въпроси. Поне веднъж годишно се...

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...