Конкурс за дизайн на визуална идентичност на СЛА

Във връзка с обявения конкурс за лого съобщаваме, че журито не успя да избере три проекта от предложените за лого на СЛА. Поради което, се взе решение да бъде удължен срокът на конкурса до 20.03.2014г., с което да се даде възможност за нови решения и преработка на съществуващите.
Необходимостта от конкурс се наложи от желанието на СЛА да актуализира (осъвремени) своето лого, което прилагаме за информация.
При преработка на идеите, е необходимо да се вземе предвид, че до знака (независимо какъв е) трябва да е изписан текста: Съюз на ландшафтните архитекти, както на български,
така и на английски език. За много от предложените текстове, трябва да се прецизира видът шрифт, както и да се избегнат препратки към други наложили се вече фирмени знаци.
Надяваме се тези насоки да доведат до нови по-точни решения и до избиране на лого на СЛА.

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...