Изложба по случай 60 годишнината на специалността (2011)

Изложбата по случай 60 години образование по специалност "Ландшафтна архитектура" у нас е организирана от Съюзът на ландшафтните архитекти и Архитектурна колегия "Ж", към РК "София-град". Тя се проведе под надслов "Живопиис, графика и дизайн"

Category: 

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...