ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪМПИНГ

КОИ СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪМПИНГ

Организираният от Camping.bg и Лесотехнически университет София конкурс за оценка на студентски проекти за изграждане на къмпинг зона приключи. Целта му бе да бъде дадена обратна връзка от любителите на този вид туризъм към бъдещите проектанти на нови къмпинги. Къмпинг общността имаше възможност да оцени 14 проекта на студенти ІV курс от Катедра Ландшафтна архитектура към университета на база собствените си виждания за добро планиране и удобство. Проектите бяха предварително селектирани от гл. ас. д-р Веселин Шахънов и всички те се отнасяха към терена на бившия къмпинг "Панорама" - между гр. Смолян и к.к. Пампорово. Локацията му може да видите тук: https://bit.ly/3ojCH4F

Анкетата за оценка беше отворена за гласуване от 02 до 21 ноември 2020 г. Всички 14 студентски проекта бяха представени с име на автора, визуализация и линк за разглеждането му в цялост, кратка рецензия от д-р Шахънов и полета за оценка и коментар. Оценяването им беше по три критерия: "Удобство на къмпинг местата", "Оформяне с растителност" и "Площи за отдих, игри и спорт".

Съвместната комисия от представители на Camping.bg и Лесотехнически университет обработи резултатите от гласуването, като използва метод на оценка базиран на сбора на точките получени за всеки проект в съответната категория, съотнесен към броя на гласовете за него.

Авторите на проектите получили най-високи оценки по всеки от трите критерия са:

Категория "Удобство на къмпинг местата"

1 място: Мартина Владимирова - 2,552 т.

2 място: Ивет Димитрова - 2,471 т.

3 място: Рая Тодоринова - 2,353 т.

Категория "Оформяне с растителност"

1 място: Ивет Димитрова - 2,507 т.

2 място: Мартина Владимирова - 2,471 т.

3 място: Рая Тодоринова - 2,388 т.

Категория "Площи за отдих, игри и спорт"

1 място: Ивет Димитрова - 2,543 т.

2 място: Мартина Владимирова - 2,485 т.

3 място: Рая Тодоринова - 2,382 т.

Печелившите проекти може да разгледате тук:

- Ивет Димитрова: https://drive.google.com/file/d/1DVrfMiMahqB2WR39O8pVVE9mrh9eJxBK/view
- Мартина Владимирова: https://drive.google.com/file/d/1cR3MV8UcxSPod9BjBXIa_MKbLNX6XSDW/view
- Рая Тодоринова: https://drive.google.com/file/d/1AZLvOjGDrcmehULvF6Xe5pfm4eOxxkJP/view

Всички призьори ще получат специални грамоти от Camping.bg и Лесотехнически университет.

Екипът на Camping.bg изразява благодарност към всички отделили от свободното си време, за да гласуват в анкетата и честити на тримата победители и им пожелава успешна професионална кариера и много проектирани къмпинги!

Camping.bg

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...